top of page

Om meg

Profilbilde.jpg

Christian Moen

Jeg er fysioterapeut med interesse for behandling av alle type plager i muskel- og skjelettsystemet. Med erfaring fra nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, har jeg også kompetanse til å undersøke og behandle nevrologiske lidelser. Som fysioterapeut innen rus og psykiatri har jeg fått erfaring med sammensatte lidelser. Min idrettsbakgrunn og mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole gir meg god kompetanse til behandling av idrettskader. 

 

I tillegg til jobben som fysioterapeut er jeg fotballdommer i Eliteserien for herrer.

Utdanning

08.2019 - 06.2021 Master i idrettsfysioterapi, Norges Idrettshøgskole

08.2014 - 06.2017 Bachelor fysioterapi, OsloMet

Kurs

09.2021 - Grunnkurs idrettsmedisin trinn 2 i regi av Norsk Idrettsmedisinsk      Forening (NIMF), Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og NIMI

 

01.2021 - Aktiv med artrose (AktivA) i regi av Oslo Universitetssykehus.      Sertifisert AktivA-fysioterapeut

 

09.2020 - Grunnkurs idrettsmedisin trinn 1 i regi av Norsk Idrettsmedisinsk      Forening (NIMF), Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) og NIMI

Arbeidserfaring

12.2022- d.d PhD stipendiat, seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Senter for idrettskadeforskning

Forskning på skadeforebygging i ungdomsfotball og ungdomshåndball. 

12.2021-12.2022 Vitenskapelig assistent, seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole, Senter for idrettskadeforskning

Forskning på skadeforebygging i ungdomsfotball og ungdomshåndball. 

 

03.2021- 12.2021 Fysioterapeut, Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI), hjerterehabilitering

Fysisk trening og testing av maksimalt oksygenopptak hos pasienter som deltar på hjerterehabilitering. Treningen er gruppebasert intervalltrening basert på den forskningsbaserte Ullevålsmodellen, som også inkluderer veiledning og motivasjonsstøtte om trening, kosthold og livsstil.

 

08.2019-12.2019 Fysioterapeut, AHUS, Nevrologisk avdeling
Oppfølging av inneliggende pasienter på to sengeposter, med hovedvekt av pasienter med slagproblematikk, men også generell nevrologi, som f.eks. svimmelhetsproblematikk, prolaps og funksjonelle pareser.

 

02.2019- 08.2019 Fysioterapeut, AHUS, avdeling ARA Illegale rusmidler (IR)
Oppfølging av inneliggende pasienter på to poster, hvor de fleste pasientene er lagt inn for avrusning eller opptrapping i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). 

08.2018-02.2019 Fysioterapeut, AHUS, avdeling Akuttpsykiatri.
Oppfølging av inneliggende pasienter på to akuttpsykiatriske poster, med hovedvekt på psykoselidelser, men også stemningslidelser som bipolar lidelse og depresjon. Seksjonene har både frivillige innleggelser og tvangsinnleggelser. Som fysioterapeut gjennomførte jeg flere gruppetimer i uken, i tillegg til individuelle timer. Det kunne være undersøkelse og oppfølging av somatiske plager, treningsterapi eller fysioterapi med utgangspunkt i sammenhengen mellom kropp og sinn (psykomotorisk fysioterapi).

02.2017-08.2018 Turnusfysioterapeut, AHUS, medisinsk avdeling.
Arbeid på ulike medisinske poster: lunge, hjerte, gastro, medisinsk overvåkning og intensiv.


08.2016-02.2017 Turnusfysioterapeut, Bydel Stovner.
Oppfølging av barn i barne- og ungdomstrinnet, med ulike diagnoser og motoriske utfordringer. Gjennomføring av standardiserte tester for motorikk og vurdering av skriveferdigheter. Fulgte også opp eldre pasienter med funksjonsfall.

Annen erfaring

Fotballdommer, Norges Fotballforbund

Dommer i Eliteserien for herrer, siden 2022-d.d.
Dommer i 1. divisjon for herrer, OBOS-ligaen, siden 2012-2021

bottom of page